English

Otázky a odpovede - Problémy

Pravdepodobne som zadal po sebe 3 razy pri prihlásení zlé heslo. Teraz sa mi už nedarí prihlásiť. V čom môže byť problém?

Pretože systém zaznamenal 3 neúspešné pokusy o prihlásenie, uzamkol Vaše prihlasovacie meno na dobu 30 minút. Táto bezpečnostná črta bráni potenciálnym útočníkom zistiť vaše prihlasovacie heslo pomocou automatov na generovanie a overovanie hesiel.

Používam Internet Explorer. Pri prihlásení do Internet bankingu som "zaškrtol" políčko "Uložiť heslo". Od tej doby som nemusel vypĺňať položku "heslo". Čo mám robiť, aby sa mi prestalo heslo prednastavovať?

Ak "zaškrtnete" pri prihlasovaní položku "Uložiť heslo (Save password)", prehliadač si Vaše prihlasovacie meno a heslo uloží do zoznamu hesiel. Ak sa potom snažíte vstúpiť do Internet bankingu, predvyplní za Vás prihlasovacie meno aj heslo. Uložením prihlasovacieho hesla dávate každému používateľovi Vášho počítača možnosť vstúpiť do Internet bankingu bez nutnosti zadávania hesla. Na odstránenie uloženia hesla musíte napr. v prostredí Internet Explorera prejsť do menu "Nástroje (Tools)" a potom do submenu "Možnosti siete Internet (Internet Options)". V zobrazenom okne si vyberte záložku "Obsah (Content)" a potom stlačte tlačidlo "Automatické doplnenie (AutoComplete)". Nakoniec stlačte tlačidlo "Odstrániť heslá (Clear passwords)", čím odstránite položky s heslami z databázy Internet Explorera.

Som novým používateľom Internet bankingu a nemôžem sa spojiť s Vašim serverom?

Postupne podľa nasledujúcich krokov sa pokúste zistiť chybu spojenia s Internet bankingom.
1. Skontrolujte dostupnosť DNS servera prekladajúceho internetovú adresu "moja.postovabanka.sk" na IP adresu na internete utilitou "ping". V prostredí Windows treba najskôr otvoriť okno príkazového riadku "Command Prompt" ("Príkazový riadok") cez menu "Štart" a príkaz "ping" v ňom potvrdiť:
ping moja.postovabanka.sk
Prvý riadok odozvy utility "ping" musí byť v tvare "Pinging moja.postovabanka.sk [217.172.156.10] with 32 bytes of data...". Opíšte si IP adresu zobrazenú v hranatých zátvorkách. (Ignorujte ďalšie zobrazené riadky s textom "Request timed out", pretože protokol, ktorým utilita ping získava odozvy nie je na firewalloch povolený.) Spustite internetový prehliadač a do URL adresy vpíšte zaznamenanú číselnú IP adresu a potvrďte ENTER. Ak sa nezobrazí verejná stránka Internet bankingu, kontaktujte lokálneho administrátora alebo poskytovateľa Internetu. Váš počítač má pravdepodobne nekorektne nastavený DNS server prekladajúci adresu "moja.postovabanka.sk" na správnu IP adresu v sieti internet a naopak.
2. Skontrolujte "http" spojenie so serverom "moja.postovabanka.sk" v internetovom prehliadači. Stačí, ak zadáte do URL adresy text
moja.postovabanka.sk a potvrdíte klávesou ENTER. V prípade, že browser nenadviaže spojenie so servrom, skúste sa spojiť s inou internetou lokalitou. Ak sa nedokážete spojiť iba s "moja.postovabanka.sk", kontaktujte poskytovateľa Internetu
3. Priamo na adrese "moja.postovabanka.sk" si overte možnosť SSL spojenia so servrom "moja.postovabanka.sk". Stačí, ak zadáte adresu:
https://moja.postovabanka.sk
a potvrdíte klávesou ENTER. Ak sa nezobrazí verejná stránka Internet bankingu, potom Váš browser nepodporuje SSL spojenia, alebo nemáte v jeho nastaveniach aktivovanú podporu SSL v.3.0.
Ak sa zobrazí verejná stránka Internet bankingu, skontrolujte úroveň šifrovania:
- v Mozille Firefox kliknite na ikonu "zámok" vľavo na stavovej lište a potom na tlačidlo "Open Page Info".
Úroveň šifrovania je pod položkou "Security"
- v Internet Explorere presuňte kurzor myši na ikonu "zámok" a následne sa zobrazí úroveň šifrovania.
4. Skontrolujte nastavenie klávesnice pri prihlasovaní. Na verejnej stránke Internet bankingu kliknite na hyperlinku, cez ktorú prejdete do privátnej zóny Internet bankingu. Zobrazí sa prihlasovací formulár, do ktorého zadáte prihlasovacie meno a heslo. Formulár potvrdíte tlačidlom "Prihlásiť".
Ak sa Vám nepodarí prihlásiť, znamená to, že ste zadali nesprávne prihlasovacie meno alebo heslo. Ak v hesle používate písmená "z","y", číslice alebo špeciálne znaky, nastavte sa na položku "Prihlasovacie meno" a v tejto položke si overte, či píšete do hesla správne znaky (, či máte nastavenú správnu klávesnicu, či nemá klávesnica zamenené znaky "z" a "y", či máte na klávesnici zapnutý prepínač NUMLOCK atď.) Keď zistíte, že už používate správne nastavenie klávesnice, vyplňte položku "Prihlasovacie meno" správnou hodnotou a zadajte heslo. Formulár potvrďte tlačidlom "Prihlásiť". Po správne zadaných hodnotách sa zobrazí stránka s informáciami o účtoch.
5. Skontrolujte nastavenie Vášho internetového prehliadača. Ak sa v aplikácii vyskytne niektorá z nasledujúcich chýb:
- ak nie je možné pohybovať sa v aplikácii z jednej stránky na inú
- nie je možné na lokálny disk ukladať súbory z Internet bankingu
- stránky sa zobrazujú aj po zmene kritérií rovnaké ( stále rovnaké obrázky, stále rovnaké obsahy výpisov, zostatky atď.)
- aplikácia vracia stránky "HTTP Error ..."
potom skontrolujte a upravte nasledujúce nastavenia Vášho prehliadača:
Internet Explorer – Cez menu "Tools->Internet Options" ("Nástroje->Možnosti Internetu") sa zobrazí dialog nastavení, v ňom sa presuňte na záložku "Advanced" ("Rozšírenie"), v ktorej musia byť zaškrtnuté položky "SSL 3.0", "PCT 1.0", "HTTP 1.1". Nesmie byť zaškrtnutá položka "Do not save encrypted pages to disk" ("Neukladať zašifrované stránky na disk"). Presuňte sa na záložku "Privacy" ("Ochrana Osobných údajov") a nastavte zabezpečenie v paneli "Settings" ("Nastavenia") na úroveň "Medium" ("Stredná") alebo "Medium high" ("Stredná vyššia"). Presuňte sa na záložku "Security" ("Zabezpečenie"), stlačte tlačidlo "Custom Level" ("Vlastná úroveň"). V paneli "Reset custom settings" ("Obnoviť vlastné nastavenia") musí byť nastavená úroveň "Medium" ("Stredná"). Presuňte sa na záložku "General" ("Všeobecné") a v sekcii "Temporary Internet files" ("Dočasné internetové súbory") stlačte tlačidlo "Settings" ("Nastavenia"). V zobrazenom dialógu musí mať položka "Check for newer versions of stored pages" ("Kontrola novších verzií uložených stránok") nastavenú hodnotu "Automatically" ("Automaticky").
Mozilla Firefox – Cez menu "Nástroje->Možnosti"  sa zobrazí dialog nastavení, v ňom sa presuňte na záložku "Pokročilé" , v ktorej musia byť zaškrtnuté položky "Povoliť SSL 3.0", "Povoliť TLS 1.0". Presuňte sa na záložku "Súkromie". V jej vnútornej záložke "Cookies" musí byť zaškrtnutá položka "Povoliť cookie". Presuňte sa na záložku "Security" ("Zabezpečenie"), stlačte tlačidlo "Custom Level" ("Vlastná úroveň"). Potom sa presuňte na záložku "Obsah", v ktorej musí byť zaškrtnutá položka "Povoliť JavaScript". 

Prečo si nemôžem zobraziť výpis aj s transakciami spred 24 mesiacov?

V zmysle Obchodných podmienok pre služby elektronického bankovníctva Poštovej banky, a.s. sú klientom prístupné transakcie, ktoré boli potvrdené na účte počas predchádzajúcich 24 mesiacov od aktuálneho dátumu.

Pred zadaním prevodného príkazu som si vygeneroval potvrdenku. Zadal som prevodný príkaz, ale v potvrdenke nie je. V čom môže byť problém?

Ak ste po zadaní príkazu videli na obrazovke informačnú stránku o použití SMS/tokenu, prejdite do časti potvrdení pre tlač. Potvrďte tlačidlo na generovanie konfirmačných súborov a prejdite na stránku konfirmačného súboru a stlačte v prehliadači tlačidlo "Refresh/Obnoviť".


Vaša bezpečnosť je dôležitá

  • Riadok s adresou začína https://moja.postovabanka.sk
  • V riadku s adresou je bezpečnostný zámok
  • Overil som si, že stránka je šifrovaná platným certifikátom Geo Trust
  • Neklikám na linky v emailoch s odkazom na internet banking
  • Neprihlasujem sa cez verejné wifi siete
  • Používam antivírus a pravidelne ho aktualizujem