English

Bezpečnosť Internet bankingu

Všeobecné bezpečnostné pravidlá pri práci s Internet bankingom

V poslednom čase bolo zaznamenaných niekoľko pokusov o získanie identifikačných údajov a hesiel prostredníctvom mailu, telefónu alebo internetu. Na tejto stránke nájdete pokyny k dodržaniu bezpečného prístupu do Internet bankingu.

Ako chrániť svoj účet?

Základné pravidlá:

 1. NIKDY neprezrádzajte svoje identifikačné údaje (heslá, kódy, PINy ...)
 2. Banka NIKDY nežiada citlivé identifikačné údaje od klienta mailom a ani telefonicky
 3. NIKDY neukladajte svoje heslá do pamäti počítača
 4. Používajte len overené a chránené PC. Počítač chráňte nainštalovaním aktuálnych verzií antivírusových a antispyware programov, firewallom.
 5. NIKDY nepoužívajte ľahko uhádnuteľné heslá.

VŽDY si overte či komunikujete priamo s bankou:

 1. Overte v prehliadači, či adresa prihlasovacej stránky v prehliadači začína
  "https://moja.postovabanka.sk/ib/logon.aspx"
 2. Overte, či je prihlasovacia stránka zabezpečená šifrovaním, čo indikuje obrázok "zámočku"
 3. Overte platnosť šifrovacieho certifikátu kliknutím na "zámoček" a skontrolovaním vydavateľa Geo Trust a cieľového servera servera "moja.postovabanka.sk"

Ako sa brániť pred phishing/vishing útokmi pri práci s internet bankingom?

Akými najčastejšími spôsobmi sa môže pokúsiť útočník získať Vaše údaje (napr. prihlasovacie meno a heslo do Internet bankingu)?

Ako sa chrániť pred pokusmi o získanie Vašich údajov pre prístup do Internet bankingu?

 1. Nikdy neprezrádzajte svoje identifikačné údaje (heslá, kódy, PINy ...).
  Banka nikdy nežiada citlivé identifikačné údaje od klienta e-mailom a ani telefonicky.
 2. Pripájajte sa do Internet bankingu iba z zabezpečených počítačov
  • s nainštalovaným a pravidelne aktualizovaným antivírusovým softvérom
  • s nainštalovaným a pravidelne aktualizovaným antispyware softvérom
  • s automatickým preberaním a inštalovaním bezpečnostných aktualizácií operačného systému
  • s povoleným softvérovým alebo hardvérovým firewallom
 3. Pre prístup do Internet bankingu používajte iba pravidelne bezpečnostne aktualizované internetové prehliadače.
 4. Zapnite vo svojom internetovom prehliadači službu na ochranu pred phishingovými útokmi a škodlivým softvérom
  • v Internet Explorer-e 10 a vyššom cez menu Bezpečnosť/Filter SmartScreen/Zapnúť filter SmartScreen
  • v Firefox 28 a vyššom cez menu Nástroje/Možnosti/záložka Bezpečnosť vybrať voľby
   "Blokovať nahlásené útočné stránky" a "Blokovať nahlásené podvodné stránky"
  • v prehliadači Google Chrome 34 a vyššom cez menu Nastavenia/linka zobraziť Rozšírené nastavenia/sekcia Súkromie
   vybrať voľbu "Povoliť ochranu pred phishingom a malware"
 5. Preberajte súbory iba z dôveryhodných webov.
 6. Neotvárajte prílohy nevyžiadaných e-mailov.
 7. Udržiavajte svoju domácu sieť bezpečnú.
  • kontaktujte pravidelne dodávateľa/predajcu Vášho internetového smerovača (modemu alebo routera) a uistite sa, že zariadenia Vašej domácej siete majú aktuálny a bezpečný softvér/firmvér.
  • preverte si, že na správu modemu/routera Vašej siete je použité silné heslo dostatočnej dĺžky. Slabé heslo na správu domácej siete výrazne uľahčuje útočníkom ovládnutie Vašej komunikácie s internetom.
 8. Nepodceňujte vynaliezavosť útočníkov a pred každým prihlásením do Internet bankingu si overte, že adresa do Internet bankingu začína https://moja.postovabanka.sk/ bez akýchkoľvek ďalších znakov, ako sú napríklad _ - ? , opakujúcich sa písmen a iných odlišností.

Základné pojmy:

Phishing
podvodný email, ktorý vyzerá akoby ho zaslala banka. Písaný väčšinou zdvorilo a v záujme klienta. Môže obsahovať aj vírus.
Vishing
(kombinácia slov voice-over fishing, t.j. lovenie „prostredníctvom hlasu") - je podvodný postup s využitím telefonického rozhovoru, pomocou ktorého sa útočník snaží od klienta získať citlivé údaje (osobné údaje, prístupové heslá do internet bankingu, čísla platobných kariet a pod.)
Pharming
podvodne vytvorená webová stránka podobajúca sa na originálnu stránku banky.
Social engineering
podvodné telefonáty, pri ktorých volajúci predstiera, že pracuje v banke a snaží sa získať citlivé identifikačné údaje od klienta.
Vírus, spyware
škodlivý kód resp. program, ktorý poškodzuje funkčnosť PC. Môže sťahovať a odosielať citlivé údaje z PC cudzej osobe.

V prípade akéhokoľvek podozrenia okamžite kontaktujte banku na *0365 alebo 0850 365 365, resp. hello@365.bank .


Vaša bezpečnosť je dôležitá

 • Riadok s adresou začína https://moja.postovabanka.sk
 • V riadku s adresou je bezpečnostný zámok
 • Overil som si, že stránka je šifrovaná platným certifikátom Geo Trust
 • Neklikám na linky v emailoch s odkazom na internet banking
 • Neprihlasujem sa cez verejné wifi siete
 • Používam antivírus a pravidelne ho aktualizujem