English

Otázky a odpovede - Všeobecné informácie

Aké sú základné dokumenty k Internet bankingu?

Obchodné podmienky pre elektronické bankovníctvo, zmluva o elektronickom bankovníctve, špecifikácia služieb elektronického bankovníctva.

Kde je možné požiadať o službu Internet banking?

Vo všetkých pobočkách Poštovej banky, a.s, ako aj na všetkých poštách v Slovenskej republike.

Kedy môžem začať využívať službu Internet banking?

Po prevzatí prvotných prístupových kódov do Internet bankingu (prihlasovacie meno, prvotné prístupové heslo). Prístupy Vám budú vygenerované najneskôr nasledujúci pracovný deň po podpise zmluvy resp. špecifikácie oboma zmluvnými stranami.

Aké sú poplatky za Internet banking?

Zriadenie služby Internet banking a jej vedenie je bezplatné.

Môžem cez Internet banking posielať aj hromadné prevodné príkazy z účtovníctva?

Áno prostredníctvom Internet bankingu môžete prenášať do banky súbory s hromadnými prevodnými príkazmi a súbory s hromadnými inkasnými príkazmi. Súbory môžu obsahovať iba jeden druh príkazov (prevodné alebo inkasné) a ich veľkosť môže byť najviac 20 MB. Súbory väčšie ako 4 MB je z dôvodu urýchlenia prenosu do banky a obmedzenia výpadkov prenosového HTTP kanála potrebné skomprimovať do formátu ZIP. (V prípade, že používate operačný systém Windows, v zabudovanej aplikácii Windows Explorer/Prieskumník súborov môžete skomprimovať súbor cez kontextové menu "Send To -> Compresed Zipped Folder"/"Odoslať kam -> Komprimovaný priečinok ZIP".) Prostredníctvom Internet bankingu môžete preberať aj elektronické výpisy z účtu a importovať ich do Vášho účtovného systému. Popis štruktúry súborov sa nachádza v časti "Na stiahnutie".

Boli moje zadané príkazy v banke prijaté?

O prijatí príkazov sa môžete presvedčiť v ponuke Potvrdenia platobných príkazov, kde si môžete vygenerovať potvrdenku za zvolený deň.

Kedy budú prijaté príkazy v banke spracované?

Banka spracováva prijaté prevodné, inkasné a trvalé príkazy pravidelne, v krátkych časových intervaloch v priebehu celého dňa, rovnako aj cez sviatky a víkendy v informačnom systéme banky.

Kedy uvidím zrealizované transakcie cez Internet banking?

Aktualizácia transakcií a zostatkov z bankového systému do databázy Internet bankingu prebieha v krátkych časových intervaloch v priebehu celého dňa.

Kedy a ako sa prejaví uskutočnená kartová transakcia na mojom zostatku na účte v Internet bankingu?

Pri úspešnej autorizácii kartovej transakcie sa na účte vytvorí rezervácia finančných prostriedkov zodpovedajúcich výške realizovanej transakcie a tým sa zníži disponibilný zostatok na príslušnom účte. Rezerváciu si v Internet bankingu môžete pozrieť v ponuke Aktuálny zostatok na účte. Pri zaúčtovaní danej kartovej transakcie /spravidla o 1-2 pracovné dni/ sa jej rezervácia zruší a transakciu si môžete vyhľadať v ponuke Výpis z účtu.


Vaša bezpečnosť je dôležitá

  • Riadok s adresou začína https://moja.postovabanka.sk
  • V riadku s adresou je bezpečnostný zámok
  • Overil som si, že stránka je šifrovaná platným certifikátom Geo Trust
  • Neklikám na linky v emailoch s odkazom na internet banking
  • Neprihlasujem sa cez verejné wifi siete
  • Používam antivírus a pravidelne ho aktualizujem