Na stiahnutie

Štruktúry súborov rozhraní Internet bankingu
Štruktúra vstupného súboru zahraničných non-SEPA prevodných príkazov (.pdf, 450 kB)
SEPA formáty
Štruktúra súboru prevodov (.xls, 98 kB)
XSD schéma súboru prevodov (.xsd, 45 kB)
Príklad súboru prevodov (.xml, 4 kB)
Štruktúra súboru inkás (.xls, 107 kB)
XSD schéma súboru inkás (.xsd, 44 kB)
Príklad súboru inkás (.xml, 4 kB)
Štruktúra XML výpisu (.zip, 1 612 kB)
XSD schéma XML výpisu (.xsd, 65 kB)
Pomocné programy
Adobe Reader pre zobrazenie a tlač súborov vo formáte PDF
Komprimačný program PKZIP pre komprimovanie súborov prevodných príkazov (.exe, 450 kB)
Program na šifrovanie/dešifrovanie správ pre registrované el. obchody (.zip, 450 kB)
Základný popis použitia programu na šifrovanie/dešifrovanie správ pre el. obchody (.pdf, 450 kB)