Kde je možné získat podrobnější informace o Internet bankingu Poštové banky?
Odkaz na uživatelskou příručku najdete v části   "návody a příručky".

Jaké jsou základní dokumenty k Internet bankingu?
Obchodní podmínky pro elektronické bankovnictví, smlouva o elektronickém bankovnictví, specifikace služeb elektronického bankovnictví.

Kde je možno požádat o službu Internet banking?
Ve všech pobočkách Poštové banky, a. s., v České republice.

Kdy mohu začít využívat službu Internet banking?
Po převzetí prvotních přístupových kódů do Internet bankingu (přihlašovací jméno, prvotní přístupové heslo). Přístupy Vám budou vygenerovány nejpozději následující pracovní den po podpisu smlouvy, resp. specifikaci oběma smluvními stranami. 

Jaké jsou poplatky za Internet banking?
Zřízení služby Internet banking a její používání je bezplatné.

Mohu přes Internet banking posílat i hromadné převodní příkazy z účetnictví?
Ano, prostřednictvím Internet bankingu můžete přenášet do banky soubory s hromadnými převodními příkazy. Taktéž prostřednictvím Internet bankingu můžete přebírat elektronické výpisy z účtu a importovat je do Vašeho účetního systému. Popis struktury souborů se nachází v části návody a příručky. 

Byly moje zadané příkazy v bance přijaty?
O přijetí příkazů se můžete přesvědčit v nabídce Domácí příkazy pro tisk a Zahraniční příkazy pro tisk, kde si můžete vygenerovat potvrzenku za zvolený den. 

Kdy budou přijaté příkazy v bance zpracovány?
Banka zpracovává přijaté převodní, inkasní a trvalé příkazy pravidelně, v krátkých časových intervalech v průběhu celého dne stejně jako přes svátky a víkendy v informačním systému banky.

Kdy uvidím zrealizované transakce přes Internet banking?
Aktualizace transakcí a zůstatků z bankovního systému do databáze Internet bankingu probíhá v krátkých časových intervalech v průběhu celého dne.

Kdy a jak se projeví uskutečněná karetní transakce na mém zůstatku na účtu v Internet bankingu?
Při úspěšné autorizaci karetní transakce se na účtu vytvoří rezervace finančních prostředků odpovídajících výši realizované transakce a tím se sníží disponibilní zůstatek na příslušném účtu. Rezervaci si v Internet bankingu můžete prohlédnout v nabídce Aktuální zůstatek na účtu. Při zaúčtování dané karetní transakce (zpravidla za jeden až dva pracovní dny) se její rezervace zruší a transakci si můžete vyhledat v nabídce Výpis z účtu.