Pravděpodobně jsem při přihlášení zadal třikrát po sobě špatné heslo. Teď už se mi nedaří přihlásit. V čem může být problém?
Protože systém zaznamenal tři neúspěšné pokusy o přihlášení, uzamkl Vaše přihlašovací jméno na dobu 30 minut. Tento bezpečnostní rys brání potenciálním hackerům zjistit Vaše přihlašovací jméno pomocí automatů na generování a ověřování hesel.

Používám Internet Explorer. Při přihlášení do Internet bankingu jsem „zaškrtl“ políčko „Uložit heslo“. Od té doby jsem nemusel vyplňovat položku „heslo“. Co mám dělat, aby se mi přestalo heslo přednastavovat?
Pokud „zaškrtnete“ při přihlašování položku „Uložit heslo (Save password)“, Internet Explorer si Vaše přihlašovací jméno a heslo uloží do seznamu hesel. Pokud se potom snažíte vstoupit do Internet bankingu, předvyplní za Vás přihlašovací jméno a heslo. Uložením přihlašovacího hesla dáváte každému uživateli Vašeho počítače možnost vstoupit do Internet bankingu bez nutnosti zadávání hesla. Pro odstranění uložení hesla musíte např. v prostředí Internet Exploreru 6.0 přejít do menu „Nástroje (Tools)“ a potom do submenu „Možnosti sítě Internet (Internet Options)“. V zobrazeném okně si vyberte záložku „Obsah (Content)“ a potom stiskněte tlačítko „Automatické doplnění (AutoComplete)“. Nakonec stiskněte tlačítko „Odstranit hesla (Clear passwords)“, čímž odstraníte položky s hesly z databáze Internet Exploreru.

Zapomněl jsem heslo, resp. ztratil jsem přístupové kódy, OTP hesla. Co mám dělat?
Je zapotřebí, abyste osobně na kterémkoli obchodním místě banky prostřednictvím Specifikace požádal o opětovné vygenerování nových přístupových kódů, resp. sady OTP hesel. Poplatek za opětovné vygenerování se účtuje ve smyslu platného Sazebníku poplatků Poštové banky, a. s.

Jsem novým uživatelem Internet bankingu a nemohu se spojit s vaším serverem. Co mám dělat?
Postupně podle následujících kroků se pokuste zjistit chybu spojení s Internet bankingem.
1. Zkontrolujte dostupnost DNS serveru překládajícího internetovou adresu "moja.postovabanka.sk" na IP adresu na internetu utilitou "ping". V prostředí Windows je zapotřebí nejprve otevřít okno příkazového řádku "Command Prompt" ("Příkazový řádek") přes menu "Start" a příkaz "ping" potvrdit v něm:
ping moja.postovabanka.sk
První řádek odezvy utility "ping" musí být ve tvaru "Pinging moja.postovabanka.sk [217.172.156.10] with 32 bytes of data...". Opište si IP adresu zobrazenou v hranatých závorkách. (Ignorujte další zobrazené řádky s textem "Request timed out", protože protokol, kterým utilita ping získáva odezvy není na firewallech povolen.) Spusťte internetový prohlížeč a do URL adresy vpište zaznamenanou číselní IP adresu a potvrďte ENTER. Pokud se nezobrazí veřejná stránka Internet bankingu, kontaktujte lokálního administrátora nebo poskytovatele Internetu. Váš počítač má pravdepodobně nekorektně nastaven DNS server překládající adresu "moja.postovabanka.sk" na správnou IP adresu v síti internet a obrácene.
2. Zkontrolujte "http" spojení se serverem "moja.postovabanka.sk" v internetovém prohlížeči. Stačí, pokud zadáte do URL adresy text
moja.postovabanka.sk a potvrdíte klávesou ENTER. V případě, že browser nenaváže spojení se serverem, zkuste se spojit s jinou internetovou lokalitou. Pokud se nedokážete spojit jen s "moja.postovabanka.sk", zkontaktujte poskytovatele internetu.
3. Přímo na adrese "moja.postovabanka.sk" si ověřte možnost SSL spojení se serverem "moja.postovabanka.sk". Stačí, pokud zadáte adresu:
https://moja.postovabanka.sk/cz
a potvrdíte klávesou ENTER. Pokud se nezobrazí veřejná stránka Internet bankingu, potom Váš browser nepodporuje SSL spojení nebo nemáte v jeho nastaveních aktivovanou podporu SSL v. 3.0.
Pokud se zobrazí veřejná stránka Internet bankingu, zkontrolujte úroveň šifrování:
- v Mozille Firefox klikněte na ikonu "zámek" vlevo na stavové liště a potom na tlačítko "Open Page Info".
Úroveň šifrování je pod položkou „Security“. - V Internet Exploreru přesuňte kurzor myši na ikonu "zámek" a následně se zobrazí úroveň šifrování.
4. Zkontrolujte nastavení klávesnice při přihlašování. Na veřejné stránce Internet bankingu klikněte na hyperlink, přes který přejdete do privátní zóny Internet bankingu. Zobrazí se přihlašovací formulář, do kterého zadáte přihlašovací jméno a heslo. Formulář potvrdíte tlačítkem "Přihlásit".
Pokud se vám nepodaří přihlásit, znamená to, že jste zadali nesprávně přihlašovací jméno nebo heslo. Pokud v heslu používáte písmena "z", "y", číslice nebo speciální znaky, nastavte se na položku "Přihlašovací jméno" a v této položce si ověřte, zda píšete do hesla správné znaky (jestli máte nastavenou správnou klávesnici, jestli nemá klávesnice zaměněné znaky "z" a "y", jestli máte na klávesnici zapnutý přepínač NUMLOCK atd.). Pokud zjistíte, že už používáte správné nastavení klávesnice, vyplňte položku "Přihlašovací jméno" správnou hodnotou a zadejte heslo. Formulář potvrďte tlačítkem "Přihlásit". Po správně zadaných hodnotách se zobrazí stránka s informacemi o účtech.
5. Zkontrolujte nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Pokud se v aplikaci vyskytne některá z následujících chyb:
- pokud není možné pohybovat se v aplikaci z jedné stránky na jinou
- není možné na lokální disk ukládat soubory z Internet bankingu
- stránky se nezobrazují i po změně kritérií stejné (stále stejné obrázky, stále stejné obsahy výpisy, zůstatky atd.)
- aplikace vrací stránky "HTTP Error" …
potom zkontrolujte a upravte následující nastavení Vašeho prohlížeče:
Internet Explorer 6 – Přes menu "Tools->Internet Options" ("Nástroje->Možnosti Internetu") se zobrazí dialog nastavení, v něm se přesuňte na záložku "Advanced" ("Rozšíření"), v které musí být zaškrtnuté položky "SSL 3.0", "PCT 1.0", "HTTP 1.1". Nesmí být zaškrtnutá položka "Do not save encrypted pages to disk" ("Neukládat zašifrované stránky na disk"). Přesuňte se na záložku "Privacy" ("Ochrana osobních údajů") a nastavte zabezpečení na panelu "Settings" ("Nastavení") na úroveň "Medium" ("Střední") nebo "Medium high" ("Střední vyšší"). Přesuňte se na záložku "Security" ("Zabezpečení"), stiskněte tlačítko "Custom Level" ("Vlastní úroveň"). Na panelu "Reset custom settings" ("Obnovit vlastní nastavení") musí být nastavená úroveň "Medium" ("Střední"). Přesuňte se na záložku "General" ("Všeobecné") a v sekci "Temporary Internet files" ("Dočasné internetové soubory") stiskněte tlačítko "Settings" ("Nastavení"). V zobrazeném dialogu musí mít položka "Check for newer versions of stored pages" ("Kontrola novějších verzí uložených stránek") nastavenou hodnotu "Automatically" ("Automaticky").
Mozilla Firefox 2.0+ – Přes menu "Nástroje->Možnosti" se zobrazí dialog nastavení, v něm se přesuňte na záložku "Pokročilé", v které musí být zaškrtnuté položky "Povolit SSL 3.0", "Povolit TLS 1.0". Přesuňte se na záložku "Soukromí". V její vnitřní záložce "Cookies" musí být zaškrtnutá položka "Povolit cookie". Přesuňte se na záložku "Security" ("Zabezpečení"), stiskněte tlačítko "Custom Level" ("Vlastní úroveň"). Potom se přesuňte na záložku "Obsah", v které musí být zaškrtnutá položka "Povolit JavaScript". 

Před zadáním převodního příkazu jsem si vygeneroval potvrzenku. Zadal jsem převodní příkaz, ale v potvrzence není. V čem může být problém?
 Pokud jste po zadání příkazu viděli na obrazovce informační stránku o použití OTP, přejděte do části potvrzení pro tisk. Potvrďte tlačítko pro vygenerování konfirmačních souborů a přejděte na stránku konfirmačního souboru a stiskněte v prohlížeči tlačítko "Refresh/Obnovit".